Een kleine geschiedenis van Almere

Opalboom
Foto 2002

Opalboom

Lokatie Buitengebied, Jac. P. Thijssepad/Jan van de Boschpad
Geplant 17 januari 2002
Nederlandse naam Schietwilg
Latijnse naam Salix alba
Coördinaten 52.429838, 5.260705

De Opalboom in 2002

De kunstenaar Boyd Buter uit Almere, is geïnspireerd geweest door de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid van het project 'OPAL'.

Overheden, milieubeschermers, natuurbeheerders en bedrijfsleven die samenwerken in een ‘gebiedsgericht’ project.
Hij vond deze aanpak een ommekeer in het denken en dat liet hij met deze boom letterlijk zien door de boom omgekeerd aan te planten.

De boom staat in een gebied met tegenstrijdige kenmerken. Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen, Wilgenbos, Markermeer, Noorderplassen, bedrijventerrein De Vaart en het kastuinbouwgebied hebben conflicterende belangen.

De partijen zijn echter vroegtijdig met elkaar om tafel gaan zitten. Belangen en wensen zijn geïnventariseerd en er zijn oplossingen bedacht die zo goed mogelijk recht doen aan alle partijen.
De samenwerking had moeten resulteren in een duurzame ontwikkeling van een nieuw deel van bedrijventerrein De Vaart. Een haperende economie rond de eeuwwisseling en het foerageren van enkele roofvogels op het toekomstige industrieterrein hebben tot uitstel geleid. Andere zaken zijn wel geregeld: meer recreatiemogelijkheden bij de natuurgebieden en bescherming en versterking van de natuur in het gebied.