Een kleine geschiedenis van Almere

Rekwisiet
Foto: 2012

Rekwisiet

Lokatie Haven, Muiderweg/Nestplaats
Geplant 1992
Nederlandse naam varenbeuk
Latijnse naam Fagus sylvatica 'Asplenifolia'
Coördinaten 52.349641, 5.212015

Televisie

De boom op de parkeerplaats bij het Eksternest in Almere Haven heeft ooit gediend als toneelrekwisiet in een televisieprogramma.

Dit verhaal begint met het tienjarig bestaan van het Vara radioprogramma Vroege Vogels. Ter gelegenheid daarvan wil de Bomenstichting een bos aanleggen dat is vernoemd naar het programma.

De Bomenstichting begint met de verkoop van certificaten en de gemeente Almere biedt aan een deel van het Beginbos opnieuw in te richten en het als Vroege Vogelbos te laten vernoemen naar Vroege Vogels.
Het plan gaat door en de gemeentelijke landschapsarchitect Martin Looije maakt het ontwerp. Het Vroege Vogelbos krijgt een speelfunctie en een educatieve functie.

Het Vroege Vogelbos wordt feestelijk geopend op 20 december 1991. Aanwezig zijn onder meer Marcel van Dam, voorzitter van de Vara, minister Ed Nijpels van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Cees de Cloe, burgemeester van Almere.
Minister Nijpels plant bij deze gelegenheid een moeras-
cipres (zie hiernaast bij ‘Ed en Edje’). Marcel van Dam en Cees de Cloe worden het er snel over eens om de opnames van de tv-editie van Vroege Vogels te laten plaatsvinden in het Eksternest.

In die tijd krijgt de Vara van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu subsidie voor een televisieversie van het radioprogramma ‘Vroege Vogels’.
Het programma wordt gedurende enkele seizoenen uitgezonden vanuit het Eksternest. Door verschillende oorzaken wordt het niet het succes dat men ervan verwacht. Na vier seizoenen (waarvan twee in het Eksternest) stoppen de uitzendingen in 1992.
Het gebouw is er wel door veranderd. Het krijgt bij de verbouwing voor het tv-programma aan de achterkant een groot raam.

De Fagus sylvatica ‘Asplenifolia’ en een treures hebben twee jaar in een grote bloempot gestaan. Nadat de tv-versie van het programma is beëindigd zijn beide bomen buiten herplant. De beuk staat op de rotonde bij de parkeerplaats. Zijn wortels staan in zanderige grond. Ooit lag hier de Muiderweg, de eerste ontsluitingsweg van Almere.

De treures heeft het niet gehaald. Een overijverige aannemer heeft de boom verstikt onder stortgrond afkomstig uit de vijver bij het Eksternest.