Een kleine geschiedenis van Almere

Herman

Herman Navis Eikenlaan

Lokatie Buitengebied, Watersnipweg
Geplant 1983
Nederlandse naam Zomereik
Latijnse naam Quercus robur
Coördinaten 52.347772, 5.285114

Een achterhoeks accent

Herman Navis is van 1980 tot begin 1984 werkzaam in het groen in Almere in dienst van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.

Het zijn de booming jaren van deze organisatie, die Lelystad en Almere ontwikkelt en door zijn landbouwactiviteiten de grootste boer van Europa is.
Er zijn nog nooit zoveel huizen gebouwd, landbouwgronden bewerkt en bomen aangeplant als juist in deze jaren. Er wordt vierduizend hectare bos en stadsgroen in Almere gerealiseerd.

Kwaliteit is belangrijk maar dat geldt ook voor de aantallen.
Het hoge planttempo komt voort uit de wens om snel groen volume te krijgen. Om dat mogelijk te maken is de grond van het landbouwbedrijf op afroep beschikbaar en de landschapsarchitecten hebben de contouren van de boomvakken van de bossen al op een kaart ingetekend.

De afdeling groenvoorzieningen bepaalt zelf het assortiment dat wordt aangeplant. Er zijn twee restricties: 70% van de aanplant bestaat uit pioniersoorten, in de praktijk populieren, en de keuze is gebonden aan het aanbod van de eigen kwekerij van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in Roggebotzand.

De keuze van de boomsoorten maakte Navis meestal ‘s avonds thuis, in zijn woning op de Overgouw in Almere Haven. De kaarten met de contouren van de bosgebieden liggen dan uitgespreid op de vloer. Daarnaast liggen de uitdraaien van de boomkwekerij met het beschikbare assortiment. Hij kan gebruikmaken van de uitgebreide ervaringen van zijn collega’s met boom- en grondsoorten. Zo wordt in een periode van vier jaar het grootste deel van het bosassortiment van Almere ingevuld op een woonkamervloer.

Een persoonlijke noot mag daarbij natuurlijk niet ontbreken. Navis is afkomstig uit de Achterhoek. Daar heb je veel eikenlanen. Een fraai landschapsbeeld dat ook in Almere goed zal passen, vindt hij. Daarom is de Watersnipweg in het Almeerderhout een eikenlaan geworden.