Een kleine geschiedenis van Almere

Regenboogbuurt
Regenboogbuurt, Hennahof

Regenboogbuurt

Lokatie Buiten
Geplant 1994
Coördinaten 52.3942, 5.2961

Groen als kleur

In de Regenboogbuurt in Almere Buiten is kleur een belangrijk middel om de woonwijk karakter te geven. Bomen helpen daarbij.

Voor de wijk, aangelegd in de jaren 1994-1998, is een kleurschema opgesteld voor de bebouwing en het groen.
Een aanvullend element is het zwartgelakte hekwerk dat in de gehele buurt aanwezig is en dat de scheiding tussen openbaar en privé aangeeft.

Landschapsarchitect Alle Hosper heeft het kleurschema vertaald naar de groene inrichting. [1]

In zijn eigen woorden: “Nagegaan is in hoeverre de openbare ruimten in het algemeen en de beplantingen in die ruimten in het bijzonder, een herkenbare bijdrage kunnen leveren aan het karakter en de sfeer van het toekomstige woongebied.”

Het ligt voor de hand bij groen in een kleurenwijk vooral aan de voor- en najaarskleuren van bomen en struiken te denken, maar voor Hosper zijn de ‘ontwerpmiddelen’ van de beplanting veel uitgebreider.

Zo zijn bomen en al dan niet tot hagen gesnoeide struiken ruimten met een kenmerkende maat en schaal. Dat geldt nog meer voor lanen die sterk kunnen bijdragen aan de beleving van de ruimtelijke structuur. Ook een grasveld, eventueel ingeplant met bollen speelt een rol. Hagen zijn een goed middel om grenzen te benadrukken, bijvoorbeeld tussen openbaar en privé.

Voor Hosper zijn bomen in de Regenboogbuurt belangrijk vanwege hun kleur. Hij geeft een paar voorbeelden van de toepassing van hun kleur.

De appel Malus ‘Profusion’ brengt afhankelijk van het seizoen een flink effect teweeg. Reden om het kleur- en materiaalgebruik van de aanliggende woningen zorgvuldig te kiezen, ofwel in harmonie, ofwel in een boeiend contrast.
Bomen als magnolia’s en kersen kunnen met hun overdadige witte bloesem een indrukwekkend contrast vormen met bebouwing waarin juist de donkere tinten overheersen.
Hetzelfde geldt voor donkergroene, schaduwrijke bomen als paardenkastanjes vóór een overwegend witte bebouwing.
Hosper: “En wat te denken van een helgele herfstkleur in contrast met blauwe gebouwen?”

[1] Alle Hosper: ‘Themastudie karakteristiek van het groene Meridiaankwartier, 3J, Almere Buiten’, maart 1992