Een kleine geschiedenis van Almere

Gemeenteboom

Gemeenteboom

Lokatie Stad, Rotonde de Krakeling
Geplant 21 december 1990
Nederlandse naam Moerascipres
Latijnse naam Taxodium distichum
Coördinaten 52.37, 5.2172
Status verdwenen

Openbaar lichaam

Deze boom is geplant door A.C. van der Vliet, tot 1991 secretaris van de gemeente Almere. De boom was toen 20 jaar oud maar is verdwenen.

Van der Vliet is vanaf het begin verbonden geweest aan het openbaar bestuur in Almere, ook toen de gemeente Almere nog niet bestond.
Bij de inpolderingen in het Zuiderzeegebied deed zich de bijzonderheid voor dat mensen kwamen te wonen in een gebied dat noch gemeentelijk, noch provinciaal was ingedeeld.
Zo konden pasgeboren kinderen niet worden ingeschreven bij de burgerlijke stand. Om dat probleem op te lossen, werden publiekrechtelijke lichamen met gemeentelijke taken in het leven geroepen. In 1955 ontstond het ‘Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders’, afgekort ZIJP.

De ZIJP organiseerde de eerste verkiezingen. Zo’n honderd bewoners kozen in 1977 een adviescommissie (gemeenteraad) en daaruit werd een dagelijks adviescollege benoemd (college van burgemeester en wethouders). Van der Vliet was toen de adjunct-secretaris van het openbaar lichaam. In 1984 werd hij secretaris van de in dat jaar ingestelde gemeente Almere.
De ZIJP is na de instelling van de gemeente blijven bestaan. De kans bestond dat de Markerwaard aangelegd zou worden. In de loop van de tijd ging men anders denken over de Markerwaard en bij wet vond dan ook de opheffing plaats in 1995. De laatste landdrost van het openbaar lichaam, Hofstee Holtrop en secretaris Van der Vliet, hij behield deze functie tot aan het einde, hebben zich tot op het allerlaatste moment tegen de opheffing verzet.