Een kleine geschiedenis van Almere

Hans
Hans Warrink bij de Zwarte tulepoboom. Foto Herbert Koster, 2021

Hans Warrink Boom I en II

Lokatie Buitengebied, Stadslandgoed, bij het gebouw van Stad & Natuur
Geplant 2013
Nederlandse naam Zwarte tulepoboom en amberboom
Latijnse naam Nyssa sylvatica en Liquidambar
Coördinaten 52.341264, 5.272201

Twee bomen en een flinke voetafdruk

Hans Warrink is in 1981 begonnen bij het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, later de gemeente Almere. [1]

Het was zijn taak om de natuur- en milieueducatie binnen Almere gestalte te geven.

Eerst gebeurde dat vanuit het gebouw van Gemeentewerken, later vanuit een schoolgebouw in Stedenwijk Zuid, weer later vanuit het Natuur- en Milieucentrum het Eksternest en weer later vanaf het Stadslandgoed de Kemphaan. Daar is de gemeentelijke afdeling Natuur- en milieueducatie in 2009 verzelfstandigd tot de stichting Stad & Natuur Almere.

Er is bijna geen jongere in Almere die niet via het educatieve lesaanbod van Eksternest/Stad & Natuur Almere met de natuur in aanraking is geweest.

Daarnaast heeft Warrink, nog los van allerlei projecten, zijn voetafdruk achtergelaten in (onder meer) het landschap van het Eksternest en het stadslandgoed. Omdat het paste bij de natuureducatieve taak of gewoon omdat er een goede mogelijkheid was om Almere verder te helpen ontwikkelen.
De gemeente Almere kende hem bij zijn vertrek in 2013 als directeur Stad & Natuur Almere de Erepenning van Almere toe.
Tot zijn vele initiatieven behoren ook de aanplant van bijzondere bomen. En daarvan heeft hij er nu twee.
De Amberboom is een gift van zijn collega’s. Op een paar meter afstand staat de Zwarte tulepoboom. Deze is aangeboden door het bedrijf Boogaart Almere, bij zijn vertrek als directeur van Stad & Natuur Almere.

[1] Onder ‘Gemeenteboom’ wordt uitleg gegeven over het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders.