Een kleine geschiedenis van Almere

In
Een bezoek van volwassenen aan het eiland in 2013.

In de luwte


In de luwte

Als in 1979 wordt begonnen met het uitgraven van het Weerwater verandert Fz77 na een aantal jaren in een eiland.

Het gebied komt in de luwte en draagt zelfs even de naam ‘Vogeleiland’.

Het wordt eigendom van de gemeente Almere. De stad groeit in een rap tempo en daar gaat alle aandacht naar uit. Het eiland wordt niemandsland. Dat is een aantrekkelijke optie voor Almeerder Rob Kist. Tussen 1989 en maart 2010 houdt hij op het eiland een kudde runderen, galloways, samen met zijn vader. Zijn liefde voor de galloways is ontstaan in het Amstelpark (ooit Floriadeterrein) waar hij als parkwachter een paar galloways hield. Deze dieren zijn nog even geweid bij het Eksternest maar daarna zijn ze naar het eiland in het Weerwater gegaan. Kist is als ecoloog autodidact en hij heeft duidelijke ideeën. Hij wil de invloed van de runderen op de ecologie volgen en hoopt op bosverjonging, meer variatie in de begroeiing en een gevarieerder fauna.

Na vier jaar blijkt de invloed van de grazers minder groot dan verwacht. De galloways kunnen niet opeten tegen de voedselrijkdom van het dichtbegroeide eiland. Het aantal runderen is daarop uitgebreid waarna wel veranderingen optreden.

De galloways worden uit principiële overwegingen in de winter bijgevoerd. Maar soms lijkt het ergens anders toch lekkerder. Tijdens een winter, met een bevroren Weerwater, trekken de dieren over het ijs en dreigen de A6 te blokkeren. Met een emmertje biks heeft vader Kist ze weer over het ijs teruggeleid. Vanaf dat moment moeten de galloways in de winter bij vorst worden ingeschaard.
Tijdens het begrazingsexperiment wordt het eiland bezocht door zo’n vijfentwintigduizend schoolkinderen. Educatie is een andere doelstelling van de aanwezigheid van de galloways.

De tochten naar het eiland worden georganiseerd door eerst de afdeling natuureducatie van de gemeente en later haar opvolger, Stad & Natuur Almere. Om de excursie voor de kinderen interessant te maken, wordt het gebied Vogeleiland genoemd en dat wordt ook de naam in de volksmond. Dat is opmerkelijk want in die tijd was het toenmalige gemeentebestuur wars van namen die iets met natuur te maken hadden. Dat zou alleen maar leiden tot ongewenste natuurclaims binnen de gemeentegrenzen.

Onderdeel van de excursie is een spannende vaartocht en een wandeling over een smal paadje met houten bruggetjes die over oude greppelsloten zijn gelegd, met als toeschouwers, op enige afstand, de grote runderen.

Een vaste plaats om te stoppen is de plek waar ooit een zwerver zou hebben gewoond. De zwervershut is ontstaan toen het gebied nog vasteland was en op loopafstand lag van busstation het Oor. Dus de bewoner was zo weer in Amsterdam.

Samenvattend: de geschiedenis van Polderkavel Fz77 bestaat uit een aantal gedaanteverwisselingen.
Met de inzaai van koolzaad krijgt de kavel zijn eerste gewas. Met het aanplanten van de eerste boom, als onderdeel van het eerste bos, krijgt het landschap een derde dimensie en het is ook het begin van de stad Almere.
Daarna wordt het gebied een stukje in het tracé van de A6, waarna het gebied verandert in een geïsoleerd eiland met een begrazingsexperiment en voor de schoolkinderen een educatieve ontdekkingsreis. In het jaar 2022 is een deel van het eiland onderdeel van de Floriade en later zal het plek bieden aan de woonwijk Hortus.

En de opmerkelijkste gedaanteverandering ondergaat het deel waarop de bomen uit 1972/1973 staan: dat verandert in een halve eeuw tijd van polderbos in oerbos.