Een kleine geschiedenis van Almere

Fz77
Almere in 1981

Fz77


De geschiedenis van Fz77

'Kavel Fz77' is polderjargon voor een lapje land, met een overigens opmerkelijke geschiedenis.

Fz77 is gewonnen op de voormalige Zuiderzee en kwam in 1968, net als de rest van Zuidelijk Flevoland, droog te vallen.

Anno nu is de kavel onderdeel van Almere Stad. Het is het zogeheten Weerwatereiland en huisvest in 2022 een deel van de Floriade. Op het eiland is ook het ‘Oerbos’ te vinden en de in 1972 geplante Beginboom.

Ooit waren er andere plannen.
Maar voordat men aan de uitvoering daarvan kon beginnen moest de, na het droogvallen, nog slappe en drassige bodem natuurlijk eerst begaanbaar worden voor mens en machine, en de ‘voorlandbouw’ moest plaatsvinden.

Voorlandbouw wil zeggen dat de nog zuurstofloze bodem door plantengroei lucht gaat krijgen en een begin van organisch leven ontstaat. Dat is een proces van enkele jaren maar daarna kan de grond worden gebruikt voor landbouw, stadsontwikkeling of natuurbouw.
Fz77 markeert daarin een verandering.

De ontginning van Zuidelijk Flevoland is in 1969 begonnen. Er wordt gewerkt van het oosten naar het westen. De richting oost-west is logisch: de lager liggende bodem in het westen van het droogvallende Flevoland blijft langer nat.
In 1971 wordt Fz77 bereikt en de kavel wordt in het najaar ingezaaid met koolzaad. In het daaropvolgende seizoen staan de westelijker gelegen kavels Fz76 tot en met Fz70 op het programma.
Zo ver komt het niet. Zelfs de eerste oogst van Fz77, die had moeten plaatsvinden in de herfst van 1972, wordt niet binnengehaald.

Op maandag 17 april 1972 komen enkele mensen bijeen op kavel Fz77, tussen het opkomende koolzaad, om de eerste bomen van Almere te planten. Ze zijn betrokken bij de ontwikkeling van Almere. De bedoeling van de vroegtijdige aanplant is de eerste inwoners van Almere, die in 1976 zullen komen, enige beschutting en iets van oriëntatie in het goeddeels lege landschap te geven.
De aanplant markeert niet alleen de aanleg van het eerste bos maar ook het begin van Almere.

In het plantseizoen 1972/1973 volgt de aanvullende machinale aanplant van bomen op kavel Fz77 en de andere kavels van het Beginbos.