Een kleine geschiedenis van Almere

Kastanjehof
Foto Herbert Koster, 2021.

Kastanjehof

Lokatie Buitengebied, Pampushout, Van Wagtendonkpad
Geplant 1978
Nederlandse naam Witte paardenkastanje
Latijnse naam Aesculus hippocastanum
Coördinaten 52.367063, 5.157661

Kastanjehof in hèt stadsbos van Almere

In het Pampushout vormt een aantal kastanjes een hof. De bomen maken een rijke groei door. Het belooft een bijzondere plek te worden in hèt stadsbos van Almere.

De eerste bomen van het Pampushout zijn geplant in 1978, in het deel waarin ook de Kastanjehof staat. Het ontwerp van de hof komt dan ook zeer waarschijnlijk voor rekening van landschapsarchitect Jan Panhuysen, die het ontwerp heeft gemaakt voor wat toen als het ‘zuidelijke deel van Pampushout’ werd beschouwd.

De aanleg van het oorspronkelijke Pampushout heeft geduurd tot en met 1983.

Het Pampushout heeft daarna in de jaren 1987-1989 een flinke uitbreiding gekregen. Dat was het gevolg van een besluit uit 1981 om de spoorlijn in de Oostvaardersplassen te verleggen. Daardoor kreeg meer grond in Zuidelijk Flevoland de bestemming ‘natuur’, wat ten koste ging van de oppervlakte aan ‘bos’. Dat is gecompenseerd door meer bomen aan te planten in Flevoland. Het Pampushout is als gevolg hiervan uitgebreid tot aan het IJmeer en het Markermeer.

Pampushout is van meet af aan bedoeld als een stadsbos, het heeft een belangrijke recreatieve functie, met name voor de inwoners van de woonwijk Noorderplassen, Almere Poort en straks Almere Pampus. Toen Almere zich voor het eerst kandidaat stelde voor de Floriade in 1992 werd het Pampushout aangewezen als locatie voor de tuinbouwtentoonstelling.

Inmiddels is het bos door de beheerder, Flevo-landschap, toegankelijker gemaakt onder meer door de aanleg van paden. Maar ook de natuur is belangrijk in het Pampushout. Zo worden in het kader van het project ‘Gouden Randen Pampushout’ de oorspronkelijke ‘harde’ randen van het polderbos verzacht met water, riet, ruigte en openingen. Dat geeft meer beleving maar leidt ook tot meer ecologische rijkdom.

En niet te vergeten: zichtlijnen. Die zijn zeer karakteristiek in het polderlandschap, en zeker in het Pampushout, maar worden nogal eens over het hoofd gezien. Daarom heeft Lieke Frielink, in opdracht van Flevo-landschap ‘Land Art sculptuur Cityscape follows Manscape’ gerealiseerd.

Het is het tweede kunstproject in Pampushout, naast ‘Polderland Garden of Love and Fire’ van Daniël Libeskind.

De kastanjes van de Kastanjehof staan ter hoogte van een smalle doorgang aan het Van Wagtendonkpad.