Een kleine geschiedenis van Almere

Septet
2021

Septet

Lokatie Haven, Groenstrook Gooimeer/jachthaven
Geplant 19760
Nederlandse naam Schietwilg
Latijnse naam Salix alba
Coördinaten 52.329533, 5.215767

Zeven nieuwe wilgenbomen

De wilg heeft een bijzondere levenskracht. Daarvan zijn in Flevoland veel fraaie en bijzondere voorbeelden te vinden.

Van individuele exemplaren tot en met complete en spontaan ontstane wilgenbossen.

In het geval van 'Septet' zijn uit een omgevallen wilg zeven nieuwe wilgenbomen opgegroeid.
De wilg is te vinden op het 'voorland', een buitendijks gebied bij Almere Haven dat in de jaren 1975 en 1976 is opgespoten.

Het voorland is aangelegd als verfraaiing van de strakke dijk, om de wind vanaf het water tegen te houden, om al te sterke golfslag in de binnenhaven te voorkomen, voor allerlei vormen van recreatie en als locatie voor een buitendijkse jachthaven.

De aanleg van de binnendijkse haven was een wens die al in 1974 in de plannen voor Almere Haven is te zien.
De aanleg daarvan zou de levendigheid van het centrum van Almere Haven vergroten, doorvaart door Flevoland bieden en ruimte geven aan de recreatievaart. En het zou van Almere Haven een echt Zuiderzeestadje maken, want dat heeft een haven en een centrum aan het water.
De wens heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Tenslotte was nog nooit eerder in Nederland een aangelegde dijk opzettelijk doorbroken.

Toch is het er in de jaren tachtig van de vorige eeuw van gekomen.
Het groene voorland vormt nu een mooi en rustgevend contrast met de drukte en de stenigheid van het centrum van Almere Haven.