Een kleine geschiedenis van Almere

Tiny
Foto: Herbert Koster

Tiny Forest


Tiny Forest

Tiny Forests is een initiatief van IVN.

Tiny Forest zijn ‘dichtbegroeid, klein en inheems’.

Een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren en voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.
Almere heeft (2021) de meeste Tiny Forests
van Nederland! De locaties:

Odytrees, Cascadepark Almere Poort
Bostimist, Hildo Kropstraat Almere Stad
Maathai Bos, Niels Bohrstraat Nobelhorst
Kruiderzeebosje, Koggepark Almere Stad
Krachtbossie, Krachtveld Almere Haven
Albatros, Edelhertweg Almere Buiten
De Groene Kosmos, Rietmeent Almere Haven
Vlieger, Vliegerpark Almere Haven
Successie Bossie, Floriadeterrein Green Island Almere Stad