Een kleine geschiedenis van Almere

Zaadgaardeiken

Zaadgaardeiken

Lokatie Buitengebied
Geplant 2013
Nederlandse naam Zomereik
Latijnse naam Quercus robur
Coördinaten 52.415672, 5. 298913

Laan met beloftebomen

Het Michauxpad in het Almeerderhout was een fraaie bomenlaan met meerdere rijen populieren. Maar deze waren op een gegeven moment aan het einde van hun latijn en moesten worden verwijderd.

Het is een onvermijdelijke schok die hoort bij het polderlandschap. In Almere zijn veel lanen beplant met snelgroeiende bomen om snel effect te krijgen maar ze zijn niet ‘duurzaam’.

Nieuwe aanplant vergt geduld maar voor het Michauxpad is de belofte groot. Ter vervanging zijn in 2013, ook weer in meerdere rijen, honderdvijftig eiken aangeplant. Daarnaast zijn in datzelfde jaar zes eiken aangeplant langs het pad tussen Natuurbelevingcentrum de Oostvaarders en het parkeerterrein

De eiken zijn bijzonder vanwege hun kwaliteit en hun erfelijke eigenschappen.

Ze zullen uitgroeien tot prachtige, rechte, majestueuze eiken. De eikels van deze bomen kunnen uitstekend als zaaigoed gebruikt worden, zodat hieruit ook weer zeer goede bomen kunnen groeien.

Hoe komt dat? In Wageningen zijn onderzoekers al tientallen jaren op zoek naar de beste eikenbomen. Daarvoor is men vele bossen en laanbeplantingen af geweest en heeft men bomen op uiterlijke kenmerken geselecteerd. Alleen de beste eikenbossen en -lanen kregen het predicaat ‘selectie’.

De eikenbomen langs het Michauxpad en bij het Natuurbelevingcentrum zijn ooit als eikel geoogst van enkele eikenlanen in het Brabantse dorp Mierlo. In Mierlo staat een volwassen laanbeplanting van circa 150 eiken met de kwalificatie ‘Selectie-eiken’. Deze oude eiken hebben een hele goede vorm: rechte stam, fijn betakt, geen waterlot, etc. De eikels uit Mierlo hebben de naam ‘selectie Mierlo-01’ gekregen.

Van deze selectie eiken zijn door de Wageningse onderzoekers veertig jaar geleden eikels geoogst en bomen van opgekweekt. Daarna is onderzocht of de mooie ‘moederbomen’ uit Mierlo ook goede nakomelingen kunnen voortbrengen. Uit tests blijkt dat dat het geval is. Dus: de eiken langs het Michauxpad, zullen uitgroeien tot een mooie vorm.

Deze bijzondere eiken zijn er gekomen op initiatief van Staatsbosbeheer, de beheerder van het Almeerderhout en de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer streeft bewust naar verbetering van de bomen door het aanplanten van kwaliteitsbomen zoals deze eiken.