Een kleine geschiedenis van Almere

Steentijdhuis

Steentijdhuis

Lokatie Oost, De Brink
Geplant november 2011
Nederlandse naam Wilg
Latijnse naam Salix
Coördinaten 52.358300, 5.285800

Steentijdhuis

In Nobelhorst is op een archeologische vindplaats een 'steentijdhuis' gebouwd.

In Nobelhorst is op een archeologische vindplaats een ‘steentijdhuis’ gebouwd.

Het onderkomen is geïnspireerd op voorbeelden uit de steentijd.

De reconstructie is gemaakt van levende wilgen en bestaat uit een ‘huis’ en een omheining. De vindplaats is beschermd, hetgeen betekent dat op deze plek niet gebouwd zal worden.

In 2001 is op deze locatie archeologisch booronderzoek gedaan. Bij meerdere boringen zijn onder andere vuurstenen werktuigen en bewerkt natuursteen uit de steentijd gevonden.

Op basis van de datering van verkoolde hazelnootdoppen is vastgesteld dat het gebied tenminste 2000 jaar lang in gebruik is geweest en dat de eerste bewoning circa 10.500 jaar geleden heeft plaatsgevonden. De bewoners waren zogenaamde jagers en verzamelaars, die nog geen landbouw en veeteelt bezigden, maar die wel, daar zijn verschillende aanwijzingen voor, in het landschap ingrepen. Door delen van de vegetatie plat te branden, ontstonden er gebieden met veel hazelaars en andere struiken. Ook omdat de hoeveelheid wild door een groter voedselaanbod toenam, konden de vroegere bewoners er makkelijker en meer voedsel vinden.

Met de feestelijke opening op 12 november 2011 was het Steentijdhuis tevens de eerste woning van Nobelhorst. Nobelhorst is een stadsdorp. Kleinschaligheid en zelf bouwen zijn de uitgangspunten.