boom
Bijzondere bomen in Almere
Deze website wordt niet meer bijgehouden

Steentijdhuis

Steentijdhuis
locatie Nobelhorst, De Brink
aangeplant 11 2011
Nederlandse naam Wilg
latijnse naam
coördinaten 52.358300, 5.285800

In het stadsdorp Nobelhorst is op een archeologische vindplaats een 'steentijdhuis' gebouwd.

Het onderkomen is ge´nspireerd op archeologische voorbeelden uit de steentijd. De reconstructie is gemaakt van levende wilgen en bestaat uit een 'huis' en een omheining. De vindplaats is beschermd, hetgeen betekent dat op deze locatie niet gebouwd zal worden.

Met de feestelijke opening op 12 november 2011 was het Steentijdhuis tevens de eerste woning van Nobelhorst. Nobelhorst is een stadsdorp in Almere dat in de periode tot 2022 gerealiseerd wordt. Kleinschaligheid en zelf bouwen zijn de uitgangspunten van Nobelhorst.

In 2001 is op deze locatie archeologisch booronderzoek gedaan. Bij meerdere boringen zijn onder andere vuurstenen werktuigen en bewerkt natuursteen uit de steentijd gevonden.

Op basis van de datering van verkoolde hazelnootdoppen is vastgesteld dat deze plek tenminste 2000 jaar lang, af en aan in gebruik is geweest en dat de eerste bewoning circa 10500 jaar geleden heeft plaatsgevonden. De bewoners waren zogenaamde jagers en verzamelaars, die nog geen landbouw en veeteelt bezigden, maar die wel - en daar zijn verschillende aanwijzingen voor - in het landschap ingrepen. Door delen van de vegetatie plat te branden, ontstonden er gebieden met veel hazelaars en andere struiken. Ook omdat de hoeveelheid wild door een groter voedselaanbod toenam, konden de vroegere bewoners er makkelijker en meer voedsel vinden. De jagers en verzamelaars trokken rond in het gebied, onder meer om zo in tijd en ruimte verspreide voedselbronnen te kunnen benutten. Regelmatig moesten er expedities plaatsvinden naar de zuidelijker gelegen hogere gronden om daar naar stenen te zoeken, de grondstof in de Steentijd voor veel van de werktuigen. Immers, in het Almeerse komen dergelijke stenen niet voor! Dit rondtrekken leverde hen bovendien veel informatie op over de landschappelijke ontwikkelingen. Zo wisten ze in geval van nood, bijvoorbeeld door een plotse overstroming, precies waar ze naar toe moesten voor een veilig onderkomen, voedsel en grondstoffen.

Laatste wijziging 2013 09 30 [106]