boom
Bijzondere bomen in Almere
Deze website wordt niet meer bijgehouden

Romeins Amfitheater

Romeins-Amfitheater-
locatie
aangeplant 3 2003
Nederlandse naam
latijnse naam
coördinaten

In 2013 zijn tijdens de boomfeestdag twaalf walnoten geplant door kinderen van basisschool de Flierefluiter in Almere Haven in de vorm van een Romeins amfitheater.

Aanleiding hiervoor is de vondst van handgevormde scherven uit de Romeinse tijd. Er is geen verklaring voor de herkomst.

De vondst vond plaats bij archeologisch onderzoek in het vlakbij gelegen 'De Laren'. Bij dit onderzoek is in de bodem ook een kleine beekloop uit de Steentijd aangetroffen. Op de oevers van deze waterloop is een kampement gevonden. Mogelijk lag hier een doorwaadbare plaats. Ook op veel andere plaatsen in Almere zijn in de bodem sporen gevonden van mensen uit de steentijd. Zij verbleven in een landschap dat door de zeespiegelstijging langzaam zou verdrinken.

In de Romeinse tijd, en ook in de Middeleeuwen, tref je in wat nu Zuidelijk Flevoland is, nog stukken veen aan en her en der eikenbossen. Er verblijven ook mensen. Maar later ontstaat door het stijgende water de Zuiderzee. Uit de Zuiderzeeperiode resten zeventien scheepswrakken in de Almeerse bodem.
Wat de Romeinen betreft, zij arriveerden in Nederland in het jaar 12 voor Chr. en zijn ongeveer vier eeuwen gebleven. Ze brachten onbekende planten naar onze streken, waaronder de walnoot. De Romeinen noemden deze boom 'Jovis glans' wat 'de noot van Jupiter' betekent. Dat is later verbasterd tot 'Juglans'. De Latijnse naam voor deze walnoot is nu 'Juglans regia'.

Aangeplantte bomen:
Walnoot/okernoot
Juglans regia 'Coenen'
Juglans regia 'Buccaneer'

Laatste wijziging 2013 09 27 [114]