boom
Bijzondere bomen in Almere
Deze website wordt niet meer bijgehouden

Mijmereik

Mijmereik
locatie Waterlandsebos, Fongerspad
aangeplant
Nederlandse naam Zomereik
latijnse naam Quercus robur
coördinaten 52.342412, 5.247715

Alle Almeerders kunnen de groei van deze jonge boom zien en meemaken. Om even na te denken, te mijmeren. Jaar in, jaar uit.

De boom, een zomereik, staat op een mooie locatie en hij heeft alle kans uit te groeien tot een echte ster. Hij staat in het Waterlandsebos, in het midden van een biologische landbouwkavel. Alleen.

Dat maakt hem als Almeerse boom bevoorrecht. Van de miljoenen bomen die in Almere zijn aangeplant staan er maar weinig 'solitair'. De meeste staan hutjemutje in een rijtje, wat zo kenmerkend is voor de Almeerse bossen. Ze kunnen niet rondom licht opvangen, niet ongegeneerd alleen eten van de voedzame, rijke kleibodem en het regenwater moeten ze delen met anderen.

Niet deze eenling. Als de tijd zijn tijd krijgt, dan ontstaat hier een machtige, imposante eik.

Vanaf de omringende wandel- en fietspaden hebt u goed zicht op de eik en kunt u het vorderen van de jaren meemaken en vooral mijmeren. Bijvoorbeeld over de witte schelpjes in de bodem, die herinneren aan de periode waarin dit land nog water was. Toen vissersschepen over u heen voeren van en naar de haven van Huizen.
Bijzonder is dat op de akker een steen is gevonden, die vroeger gebruikt werd als netverzwaarder en dat er in de geploegde grond ook een pijpenkop van een oude Goudse pijp is aangetroffen. Dieper in de grond liggen aanwezigheidssporen van mensen uit de steentijd, de eerste Almeerders. Zij moesten, duizenden jaren geleden, wijken voor het opdringende zeewater, dat later de Zuiderzee zou worden.

Deze boom staat op een akker van de Stadsboer en ligt midden in het bos. Het laat zien hoe goed landbouw en natuur samen gaan. En, deze akker is ook aangelegd om het bos beter te kunnen zien. Kijk de komende jaren naar de dichte groene bosgevel rond de akker. Die wordt nu door Staatsbosbeheer langzaam opengemaakt. Er wordt gedund. De overblijvende bomen krijgen dezelfde kans als deze Mijmereik. Zo wordt het hele bos, in een proces van jaren, machtig en imposant.

En natuurlijk is deze boom er voor uw eigen mijmeringen en gedachten. Jaar in, jaar uit.

Stad & Natuur Almere, het Genootschap het Levende Huis en Staatsbosbeheer hebben het initiatief genomen deze bijzondere boom in Almere te beschermen en te adopteren.

Laatste wijziging 2013 09 27 [63]