boom
Bijzondere bomen in Almere
Deze website wordt niet meer bijgehouden

Beatrixlinde

Beatrixlinde
De Beatrixlinde op de oorspronkelijke locatie in de winter van 1981/1982. Foto: Jos Jongerius.
locatie Almere Stad, Koningin Beatrixpark
aangeplant 27 11 1981
Nederlandse naam Koningslinde
latijnse naam Tilia x europaea 'Koningslinde'
coördinaten 52.377689, 5.195487

Deze boom is vier keer geplant en herplant: op 27 november 1981, 1982, 24 maart 1993, 20 februari 1999.

De boom waaraan een heel bijzonder verhaal verbonden is de Beatrixlinde. Het begint in 1981. De stad is in rep en roer als bekend wordt dat koningin Beatrix komt. Straten en wegen krijgen een extra veegbeurt, graffiti worden verwijderd, notabelen maken zich klaar en voor alle agenten wordt nieuwe dienstkleding aangeschaft.

Koningin Beatrix bezoekt Almere op 27 november 1981. Zij zal een boom planten, een linde, de eerste boom van het park dat haar naam draagt, het Koningin Beatrixpark.
Een linde is niet zomaar een boom. De linde stond in de Middeleeuwen centraal op het stads- en dorpsplein; ze was de zetel van rechtspraak en de plek waar besluiten bekend werden gemaakt. Aan linden werden ook heilige krachten toegekend. Niet iedereen had daar wat mee op. Karel de Grote liet menig linde vanwege de heidense volksgebruiken omhakken. Maar als de keizer weg was, plantten de mensen op dezelfde locatie snel een nieuwe linde.
In Almere leek alles goed te gaan. Het koninklijke park was tijdens het plantseizoen 1982/1983 voltooid. Het zou nog slechts een kwestie van tijd zijn voordat de Beatrixlinde in een tot wasdom gekomen park zou staan.
Helaas sloeg het noodlot toe. De dag na luilak 1983 bleek de linde op precies tachtig centimeter hoogte te zijn doorgezaagd. De kroon was meegenomen. Slechts een kommervolle aanblik van de stam restte. Van de dader is geen spoor en men wilde het voorval vooral geheimhouden.
De onthalsde boom werd verwijderd en de keizerkareltruc werd toegepast. Er werd een nieuwe linde teruggezet.
Toch kwam de wandaad aan het licht. De mensen waren verontwaardigd. Ze opperden het idee om in het park een bomenlaan aan te leggen, van vernielde bomen. Dat zou tot lering strekken. Maar niet iedereen had fiducie in de heilzame werking.
De zaag kwam eveneens te pas aan de plaatsvervanger. Er zijn uiteindelijk verschillende, steeds grotere linden aangeplant, op dezelfde plek. Lang leve de linde! Lang leve zijn opvolger!
De Almeerder Rinus Hof was werkzaam bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, de dienst die het Koning Beatrixpark had aangelegd. Als echte groenman trok hij zich het lot aan van de Koningslinde.
Hij ging naar de stortplaats. Daar lag de stam, wist hij. Hij vond de boom en plantte het restant in de Noordoostpolder bij zijn broer, die een boerderij had in Marknesse.
Bomen kunnen opvallend levenskrachtig zijn. Eerst groeide de Koningslinde in de vorm van een splitsing. Dankzij zorgzame handen werden de nieuwe loten recht omhoog geleid en werd de linde na jaren weer een normale bijzondere boom.
In het voorjaar van 1993 nam het Genootschap Het Levende Huis het initiatief om de linde terug te halen en weer een prominente plaats te geven in Almere. Als nieuwe locatie werd voor het pleintje langs het Deventerpad in Almere-Stad gekozen. Daar was door de gemeente een plek gereserveerd voor een bijzondere en beeldbepalende boom. En zo geschiedde.
Han Lammers, de eerste dienaar van de Koningin in de provincie Flevoland, nam in naam van haar de schop ter hand en verrichte de herplant.
En toch zou zij de linde nog eenmaal moeten verhuizen.
Op zaterdag 20 februari 1999 keerde de Beatrixlinde terug naar de plek waar zij bijna twintig jaar voor het eerst was geplant, het Koningin Beatrixpark.

Voor de gemeente Almere markeerde de aanplant in februari 1999 het begin van de herinrichting van het Koningin Beatrixpark. De metamorfose van het park is in samenspraak met de omwonenden gegaan. Zij wilden vooral een meer ingericht park want de echte natuur was elders in Almere ten slotte al volop te vinden en ze wilden mogelijkheden voor spel en ontspanning. Aan de kant van de woonwijk is de beplanting open gemaakt en is er ruimte voor tal van voorzieningen; park en woonwijk horen nu bij elkaar. Aan de kant van de Muziekdreef is een meer bosachtig en natuurlijk karakter ontstaan. Daartussen ligt een brede gracht en een mooie boulevard.

De mensen die de renovatie moesten uitvoeren hebben èèn gedachte gehad toe ze aan het werk begonnen: een boom die zoveel overleeft als deze koningslinde, moet een goede beschermvrouwe voor het park zijn.

Op ongeveer een meter boven de grond kunt u de stam van deze boom een verdikking zien. Op deze plek is tijdens luilak 1981 de Beatrixlinde doormidden gezaagd. Het was voor de boom, althans wat er van over was, het begin van een omzwerving die uiteindelijk leidde tot de aanplant van deze opnieuw uitgegroeide boom.

Laatste wijziging 2013 08 09 [70]