BOOM
verhalen

Een kleine
geschiedenis
van Almere
Nederlandse naam   roepnaam   latijnse naam   bomenkrant   genootschap   colofon  

Tienstammenwilg

[locatie]
Almere Haven
Strandweg/Sluiskade
strandpaviljoen Di Lago
[gps]

52.331966, 5.214214 E 5°12'51.17" N 52°19'55.08"
[plantdatum]
1982
[Nederlandse naam]

Schietwilg

[latijnse naam]

Salix alba

[categorie]
bijzondere bomen

Tienstammenwilg


Deze meerstammige wilg telt tien stammen. Over het ontstaan bestaat onduidelijkheid. Het kan gaan om uitgegroeide, ingekuilde bomen maar het kan ook één boom geweest zijn.

Deze boom wordt ook wel 'Di Lago Boom' genoemd, naar het aanpalende horeca-etablissement. De voormalige uitbater van Di Lago heeft de boom van jongs af aan zien opgroeien. Volgens hem gaat het om één boom, die ontstaan is uit een wilde twijg.
 
Tienstammenwilg
Hij laat weten altijd met plezier naar de Tienstammenwilg te hebben gekeken, maar zich af en toe toch wel zorgen te hebben gemaakt over najaarsstormen en afbrekende takken.