BOOM
verhalen

Een kleine
geschiedenis
van Almere
Nederlandse naam   roepnaam   latijnse naam   bomenkrant   genootschap   colofon  

Opalboom

[locatie]
Buitenvaart
Jac. P. Thijssepad/Jan van de Boschpad
[gps]
locatiekaart
52.429838, 5.260705 E 5°15'38.54" N 52°25'47.42"
[plantdatum]
17 januari 2002
[Nederlandse naam]

Schietwilg

[latijnse naam]

Salix alba

[categorie]
bijzondere bomen

Opalboom


De kunstenaar Boyd Buter uit Almere, is geïnspireerd geweest door de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid van het hele project 'OPAL': overheden, milieubeschermers, natuurbeheerders en bedrijfsleven die samenwerken. Hij vond deze aanpak een ommekeer in het denken en dat liet hij met deze boom letterlijk zien.
De boom staat in het gebied Almere Oostvaardersplassen (de eerste twee letters vormen de afkorting OPAL). Het gebied heeft uitzonderlijke kenmerken. De Lepelaarplassen en de Oostvaardersplassen liggen er, twee beschermde natuurgebieden. Beide natuurgebieden zijn, met het Wilgenbos, het Markermeer en de Noorderplassen aantrekkelijk voor recreatie. En dan is er bedrijventerrein De Vaart, met zijn zwaardere categorieën bedrijven. Genoeg elementen voor ruimtelijke conflicten dus.
De partijen zijn echter vroegtijdig met elkaar om tafel gaan zitten. Belangen en wensen zijn geïnventariseerd en er zijn oplossingen bedacht die zo goed mogelijk recht doen aan alle partijen.
De samenwerking had moeten resulteren in een duurzame ontwikkeling van een nieuw deel van bedrijventerrein De Vaart. Een haperende economie rond de eeuwwisseling en een het foerageren van enkele roofvogels op het toekomstige industrieterrein hebben tot uitstel geleid. Andere zaken zijn wel geregeld: meer recreatiemogelijkheden bij de natuurgebieden en bescherming en versterking van de natuur in het gebied.

Aan het begin van het nieuwe millennium is een begin gemaakt met de uitvoering van wat tot op heden gerealiseerd is. De boom markeert de start. Dat niets onmogelijk is bewijst deze wilg.

 
Opalboom
De Opalboom in 2002

De samenwerking had moeten resulteren in een duurzame ontwikkeling van een nieuw deel van bedrijventerrein De Vaart. Een haperende economie rond de eeuwwisseling en een het foerageren van enkele roofvogels op het toekomstige industrieterrein hebben tot uitstel geleid. Andere zaken zijn wel geregeld: meer recreatiemogelijkheden bij de natuurgebieden en bescherming en versterking van de natuur in het gebied.

Aan het begin van het nieuwe millennium is een begin gemaakt met de uitvoering van wat tot op heden gerealiseerd is. De boom markeert de start. Dat niets onmogelijk is bewijst deze wilg.
De Opalboom in 2002
De Opalboom in 2004
De Opalboom in 2007