BOOM
verhalen

Een kleine
geschiedenis
van Almere
Nederlandse naam   roepnaam   latijnse naam   bomenkrant   genootschap   colofon  

Herman Navis Eikenlaan

[locatie]
Almeerderhout
Watersnipweg
[gps]

52.347452, 5.28572 E 5°17'8.59" N 52°20'50.83"
[plantdatum]
1980
[Nederlandse naam]

Eik

[categorie]
boomgroepen

Herman Navis Eikenlaan


Herman Navis is van 1980 tot begin 1984 werkzaam in het groen in Almere in dienst van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Het zijn de booming jaren van deze organisatie, die Lelystad en Almere ontwikkelt en door zijn landbouwactiviteiten de grootste boer van Europa is. Er zijn nog nooit zoveel huizen gebouwd, landbouwgronden bewerkt en bomen aangeplant als juist in de jaren 1980 tot 1984. In deze jaren wordt 4000 hectare bos en stadsgroen in Almere gerealiseerd.

Niet de kwaliteit was daarbij de norm maar dat zijn de aantallen. Het hoge planttempo komt voort uit de wens om snel groen volume te krijgen. Om dat mogelijk te maken is de grond van het landbouwbedrijf op afroep beschikbaar en de landschapsarchitecten hebben de contouren van de boomvakken van de bossen al op een kaart ingetekend.

De afdeling groenvoorzieningen bepaalt zelf het assortiment dat wordt aangeplant. Er zijn twee restricties: 70% van de aanplant bestaat uit pioniersoorten, in de praktijk populieren, en de keuze is gebonden aan het aanbod van de kwekerij.
De keuze van de boomsoorten doet Navis meestal 's avonds thuis, in zijn woning op de Overgouw in Almere Haven.
 
Herman-Navis-Eikenlaan
De kaarten met de contouren van de bosgebieden liggen dan uitgespreid op de vloer. Daarnaast liggen de uitdraaien van de boomkwekerij met het beschikbare assortiment. Hij kan gebruikmaken van de uitgebreide ervaringen van zijn collega's met boom- en grondsoorten. Zo wordt in een periode van vier jaar het grootste deel van het bosassortiment van Almere bepaald op een woonkamervloer.

Een persoonlijke noot mag daarbij natuurlijk niet ontbreken. Navis is afkomstig uit de Achterhoek. Daar heb je veel eikenlanen. Een fraai landschapsbeeld dat ook in Almere goed zal passen, vindt hij. Daarom is de Watersnipweg in het Almeerderhout een eikenlaan geworden.