BOOM
verhalen

Een kleine
geschiedenis
van Almere
Nederlandse naam   roepnaam   latijnse naam   bomenkrant   genootschap   colofon  

Booteiken

[locatie]
Almere Haveb
De Meenten, Terpmeent, Kerkhofpad
[gps]
locatiekaart
52.332956, 5.241336 E 5°14'28.81" N 52°19'58.64"
[plantdatum]
2007
[Nederlandse naam]

Zomereik

[latijnse naam]

Quercus robur

[categorie]
boomgroepen

Booteiken


Dit kunstwerk van Nout Visser bestaat uit 22 eiken en neemt de vorm aan van een omgekeerd schip. Het kunstwerk markeert een scheepswrak dat in de bodem ligt.

Het wrak dankt zijn ontdekking aan de aanleg van de weg 'Terpmeent' in 1980. Een deel van het voorschip ligt onder het wegdek. Het is een vrachtschip uit de eerste helft van de 16e eeuw. De afmetingen bedragen 18 bij 4,25 meter. Het wrak is afgedekt met grond.

Binnen de grenzen van de gemeente Almere zijn 25 scheepswrakken of delen van schepen gevonden. Ze markeren een periode van vijf eeuwen: vanaf het begin van de Gouden Eeuw tot en met het afsluiten van de Zuiderzee.
 
Booteiken
De meeste vondsten dateren van voor 1975. Een deel van de wrakken is geruimd. Vijftien wrakken liggen herkenbaar in het landschap. Ze verraden hun aanwezigheid door een verhoging van het maaiveld.

In 2011 hebben elf scheepswrakken in Almere een wettelijke, beschermde status gekregen. Helaas, het wrak in de Meenten hoort daar niet bij. Als het niet opgegraven wordt, betekent het dat het uiteindelijk in de bodem verder zal vergaan.