Op deze website worden 51 bijzondere bomen in Almere beschreven. In voorbereiding: ca. 100 beschrijvingen.
BOOM
verhalen

Een kleine
geschiedenis
van Almere
Nederlandse naam   roepnaam   latijnse naam   genootschap   colofon  
Actueel: bomenlanen
Je treft ze overal in Almere: bomenlanen. Keurig in het gelid aangeplante bomen staan langs vaarten, fietspaden, wegen maar ook verscholen in de bossen.
De bomenlanen zijn een dankbaar middel voor landschapsarchitecten om in het landschap ordening aan te brengen en de enorme leegte van de poldervlakte te doorbreken. Hoe goed dat werkt blijkt als zo'n rij bomen opeens verwijderd is. Dan blijft er een onaantrekkelijk landschap achter zonder identiteit en zonder maat.
Omdat een deel van de lanen is aangeplant met snelgroeiende (maar kortlevende) bomen zullen komende tijd steeds meer lanen geveld worden. Meestal worden er duurzame bomen teruggeplant maar het zal nog een tijd duren voordat ze een beeldbepalend element zijn.
Er is ook goed nieuws. Soms zie je in nieuwe woongebieden dat meteen duurzame laanbomen aangeplant worden, soms staan er duurzamere soorten tussen tussen snelgroeiers op hun beurt te wachten om hun rol als laanboom te vervullen.
En, bijzonder is dat er in de Almeerse bossen - met vooruitziende blik - bomenlanen zijn aangeplant van duurzame maar langzaam groeiende bomen. Die krijgen alle tijd om tot wasdom te komen en kunnen straks als aantrekkelijke wandelroute fungeren.
Laanbomen behoren tot het groene culturele erfgoed van Almere. Daarmee ligt er een bijzondere taak voor de beheerders van het landschap om er zorgvuldig mee om te gaan. Hieronder een foto-impressie van dat groene culturele erfgoed.
VanVanVan
Het Van Wagtendonkpad in het Pampushout maakte met zijn begroeiïng over een lengte van 1.600 meter in alle seizoenen grote indruk. Bij het verwijderen van de beplanting in september 2010 was wel duidelijk dat de bomen er door ouderdom slecht aan toe waren. Inmiddels zijn vervangende bomen geplant.
Michauxpad,Michauxpad,
Michauxpad,In december 2012 heeft Staatsbosbeheer de beplanting langs het Michauxpad (populier Zeeland, aangeplant in 1976) verwijderd. Feit is dat met het verdwijnen van deze imposante bomenlaan een beeldbepalend element in dit deel van het Almeerderhout is verdwenen. Inmiddels (begin 2013) heeft Staatsbosbheer dubbele rijen eiken aangeplant en zit er niets anders op dan de tijd zijn werk te gunnen. Het zijn overigens bijzondere eiken (selectie 'Mierlo-01') die zijn aangeplant. Daarover later meer.
Meesweg,Meesweg,
Langs de Meesweg in het Almeerderhout is in de jaren 1978 en 1980 ook de cultivar populier Zeeland aangeplant.
Almeerderhout,Cirkelpad,
Een toekomstige kastanje- en lindelaan liggen verscholen in het Almeerderhout.
Eksterweg,Rooibos,
Vooruit denken: Eksterweg (Almere Buiten) en Rooibos (Almere Overgooi)
Vogelweg,Cirkelpad,Cirkelpad,
Een juweel van een bomenlaan: de Vogelweg.
Pirellipad,PietBuitenring,
Pirellipad, Piet Moeskoppad en Buitenring, alle drie in Almere Buiten
Wulpweg,Brikpad,
Links: het tegenovergestelde, op verzoek van de boeren boomloosheid langs de Wulpweg in Zuiderlijk Flevoland. Rechts: wat vier bomen in gelid al niet voor het landschap kunnen doen (Brikpad).Table 'tcbflev1_bvh.t_18' doesn't exist